Ogłoszenia parafialne
zdjecie

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 września 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE1. W piątek w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. A w poniedziałek, 2 października, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają.
2. W przyszłą niedzielę wchodzimy w październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy celebrowali o godz. 17.00, w niedzielę o 15.30. Dla dzieci jest wyklejanka różańcowa.
3. Dziękuję za ofiary :a/ NN z Olszamowic -200, b/ z Kościelnej- 250, NN z Gdańska – 250.
4. W sobotę czcimy – św. Hieronima (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.
5. Wszystkim solenizantom, jubilatom i Wam moi Drodzy życzę obfitych łask Bożych.obraz ze strony; https://galeria-zdjec.com/przypowiesc-o-robotnikach-w-winnicy-rembrandt-harmens-van-rhine/

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2023-09-23 07:41
zdjecie

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 września 2023
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W poniedziałek, przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, polskiej młodzieży . Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał. Na świąteczną Mszę Świętą w naszym kościele o godz. 18.00 zapraszam wszystkie dzieci i naszą młodzież.
2. Natomiast w czwartek obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
3. Dziękuję za ofiary: a/z Kościelnej – 100 zł, b/ ze Smykowa -100, c/ z Osnowy -100.
4. Na stoliku są książki, „Ulmowie droga do świętości”.
5. Ziarenka dla dzieci

6. Ks. Proboszcz Piotr Popis ze Skotnik zaprasza na pielgrzymkę 30.09.2023 r. do dwóch szczególnych miejsc: Piekar Śląskich, do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej , słynącego z wielu cudów oraz do sanktuarium Jasnogórskiego. Koszt: 60zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii.
7. Wszystkim solenizantom, jubilatom i Wam Kochani życzę błogosławieństwa Bożego.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2023-09-15 14:02

Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych

w sprawie dopuszczalności aborcji w oparciu o przesłankę zdrowia psychicznego

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej coraz częściej można spotkać opinie, że zagrożenie zdrowia psychicznego ciężarnej kobiety jest przesłanką uzasadniającą legalność aborcji. W związku z coraz szerszą dyskusją na ten temat Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych z wielką uwagą i troską zapoznał się z tymi opiniami. Członkowie Zespołu przypominają zatem o wartości każdego życia ludzkiego i podstawowych prawach człowieka, niezależnie od stadium jego rozwoju. Stanowczo też podkreślają, że konieczną ochroną i terapią należy objąć zawsze zarówno matkę, jak i nienarodzone dziecko.

Nie ulega wątpliwości, że w przebiegu ciąży zdarzają się sytuacje pogorszenia stanu zdrowia psychicznego kobiety. Mogą być one związane na przykład z niekorzystną diagnozą i prognozą dotyczącą rozwoju dziecka, postawioną już w okresie prenatalnym. U niektórych kobiet różne trudności mogą prowadzić w okresie ciąży do kryzysu psychicznego. W szczególności mogą pojawiać się obawy dotyczące np. zmian swojego życia (planów, sposobu funkcjonowania, warunków finansowych, bytowych, zawodowych, ciężaru obowiązków, wejścia w nową dla siebie rolę rodzica, samotnego rodzica lub rodzica dziecka chorego/niepełnosprawnego, itp.), odrzucenia przez ojca dziecka, osamotnienia, poczucia braku wsparcia ze strony bliskich, organizacji społecznych lub państwa, bez perspektyw osobistych i bez perspektyw dla dziecka. Mogą pojawić się lęki o przyszłość, często paraliżujące, odczuwane jako przekraczające siły i możliwości.

W takich sytuacjach zarówno Kościół, jak i państwo oraz organizacje pozarządowe, oferują kobiecie kompleksowe wsparcie. Zależnie od sytuacji, matki mogą skorzystać z wielu różnych form pomocy, jak: domy samotnej matki, ośrodki adopcyjne, hospicja perinatalne, okna życia. W instytucjach tych pracują, zapewniając wsparcie, specjaliści różnych dziedzin: psychiatrzy i lekarze innych specjalności, psycholodzy, psychoterapeuci. Na pierwszy rzut oka aborcja może się wydawać jedyną drogą, aby ulżyć przeżywanemu cierpieniu, ale w rzeczywistości nią nie jest. Kościół katolicki niezmiennie stoi po stronie człowieka, bowiem jest wspólnotą, która szczególnie chroni najsłabszych i zagrożonych utratą życia. Pełen empatycznego zrozumienia podaje pomocną dłoń tym, którzy cierpią, odczuwają bezsilność, bezradność, którzy potrzebują wsparcia duchowego, emocjonalnego, a także zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych.

Kryzys psychiczny dotyka coraz większej liczby osób – dotyczy kobiet, mężczyzn, dzieci, niezależnie od tego, czy są wierzący, czy nie, jaki jest ich status majątkowy i społeczny, jaki wykonują zawód. Przywrócenie zdrowia psychicznego odbywa się przy pomocy metod leczniczych, w szczególności terapii farmakologicznej, psychoterapii, psychoedukacji. Takie są standardy lecznicze. Aborcja nie należy do metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu. Uśmiercenie dziecka nie może być uważane za środek do przywrócenia zdrowia kobiety. Taki akt nie mieści się w standardach leczniczych. Jakkolwiek faktem jest, że w okresie ciąży zdarzają się sytuacje pogorszenia stanu zdrowia psychicznego kobiety, to sam fakt bycia w ciąży nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym stresorem prowadzącym do wystąpienia zaburzeń psychicznych.

Kluczowe są tutaj okoliczności towarzyszące ciąży, a zwłaszcza: poziom odczuwanego przez kobietę wsparcia ze strony otoczenia, społeczeństwa, państwa, najbliższych jej osób, poczucie bezpieczeństwa co do przyszłości czy poczucie stabilizacji emocjonalnej i bytowej. Nadto sformułowanie: „zagrożenie dla zdrowia psychicznego matki” nie jest samo w sobie klarowne. Dopuszcza bowiem różne interpretacje, w których istnieje znaczne ryzyko nadużyć. Interpretacje te mogą być zależne od subiektywnych odczuć i wykorzystywane utylitarnie w oparciu o koncepcję jakości życia.

Liczne badania potwierdzają także, iż sama aborcja często skutkuje bardzo poważnymi komplikacjami (syndrom poaborcyjny) w obszarze zdrowia psychicznego towarzyszącymi matce nawet do końca jej życia. Często, gdy zmieniają się warunki życia, okoliczności, gdy kobieta zyskuje stosowne wsparcie, zmienia się również jej ocena sytuacji i zaczyna ona dostrzegać, że istnieją również inne rozwiązania kryzysowej dla niej sytuacji. Aborcja zaś jest działaniem nieodwracalnym.

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia brzemiennej matki, należy zawsze objąć dwóch pacjentów – zarówno matkę jak i jej nienarodzone dziecko – konieczną ochroną i terapią, mając świadomość, iż życie i zdrowie matki są fundamentalnym warunkiem życia i prawidłowego rozwoju dziecka.

W sytuacji, gdy nie jest możliwe uratowanie obojga, dopuszczalne są działania ratujące matkę, choćby ich ubocznym, przewidywanym, ale niechcianym i niemożliwym do uniknięcia efektem była śmierć dziecka. W takim przypadku etycznie usprawiedliwiony jest wybór matki, która decyduje się ratować własne życie, aczkolwiek zawsze gdy to możliwe należy pozostawić jej możliwość dokonania aktu heroicznego, jakim byłoby poświęcenie własnego życia dla ratowania życia dziecka, jeśli miałoby ono szanse przeżycia.

Członkowie Zespołu Ekspertów zdecydowanie sprzeciwiają się próbie stworzenia nowej wykładni istniejącego prawa, zmierzającej do poszerzenia kryteriów, dopuszczających legalne pozbawienie życia nienarodzonego dziecka ze względu na przesłanki psychiatryczne, także dlatego, iż w praktyce oznaczałoby to ponowną legalizację aborcji na życzenie, w dodatku drogą niekonstytucyjnej, pozaustawowej manipulacji.

Takie działanie jest sprzeczne z art. 39 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że „Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem”. Stawiałoby to także psychiatrów w sytuacji osób decydujących o śmierci nienarodzonego dziecka.

Aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych. W takich przypadkach należy stosować uznane i skuteczne metody leczenia. Jakkolwiek temat etycznej dopuszczalności procedury aborcji był już przedmiotem licznych wypowiedzi Zespołu Ekspertów, powołujemy się ponownie na wartość życia ludzkiego, niezależnie od stadium jego rozwoju czy stanu zdrowia. Takie stanowisko przyjmuje każdy człowiek z prawidłowo ukształtowanym sumieniem. Znajduje ono także odzwierciedlenie w normach prawnych, stanowionych w obronie poszanowania fundamentalnych praw każdego człowieka, w tym także dziecka, już od chwili poczęcia. Do tych przesłanek odwołuje się także nauczanie Kościoła katolickiego wielokrotnie potwierdzone wypowiedziami papieży i – w ślad za nimi – Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.

Niniejszy dokument zwraca zasadniczo uwagę na problem pogorszenia się stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży. Istnieją wszakże sytuacje, kiedy kobieta chora psychicznie zachodzi w ciążę wskutek wykorzystania przez nieodpowiedzialnego mężczyznę. Zazwyczaj nie jest ona zdolna do podjęcia obowiązków rodzicielskich. Jednak nienarodzone dziecko, znajdujące się w jej łonie, nadal zachowuje godność człowieka oraz wszystkie przysługujące mu prawa. Dlatego wymaga kompleksowej opieki zarówno przed, jak i po urodzeniu. Żadna forma terminacji ciąży nie jest tu usprawiedliwiona. W takim przypadku Kościół katolicki postuluje objęcie kobiety ciężarnej szczególną opieką przed urodzeniem, stworzenie jej godnych warunków wydania dziecka na świat, a następnie – gdyby nie mogła ona wychować dziecka – pomoc ośrodków pomocy społecznej, rodzinnych domów dziecka czy też np. placówek prowadzonych przez zakony żeńskie. Takie rozwiązanie nie wyklucza cennych kontaktów dziecka z jego biologiczną matką. Jednocześnie jest ono świadectwem moralnej dojrzałości społeczeństwa.

W imieniu Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych

Bp Józef Wróbel SCJ

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2023-09-13 07:09
zdjecie

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 10 września 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września.

2. We wtorek w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papieża Innocentego XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski.

3. W czwartek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. A po Zmartwychwstaniu jest znakiem naszej nadziei. Nie można używać znaku krzyża jako ozdoby noszonej do uszu czy na łańcuszku na szyi przypiętym w poprzek bez wizerunku Pana Jezusa.
4. W piątek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez fakt zjednoczenia w boleści z cierpiącym Synem wzywamy Ją Współodkupicielkę.

5. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jednocześnie będziemy obchodzili kolejną rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.
6. W środę rozpoczynamy spotkania Kręgu Biblijnego, obecnie rozważamy listy św. Apostołów. Zapraszam serdecznie na godz. 19.15.
7. Dziękuję za ofiary : a/ druhowie strażacy -100, b/ z Osnowy – 200, c/pielgrzymi na Jasna Górę – 100 oraz 5l oleju do świec i wino mszalne. Dziękuję za piękne wieńce dożynkowe, wykonali je mistrzynie z Osnowy, Kościelnej i Wąsosza. Zdjęcia na stronie internetowej parafii w Galerii " Dożynki 2023".
8. 12 września pielgrzymka osób starszych i chorych do sanktuarium NMP Ostrobramskiej w Skarżysku Kamienne j(wyjazd indywidualny). Rozpoczęcie godz. 10.00, a17 września pielgrzymka Strażaków , rozpoczęcie o godz. 12.00.
9.Wszystkim solenizantom i jubilatom i Wam moi Drodzy życzę błogosławieństwa Bożego i szczęśliwego tygodnia.
Na stoliku jest Mały Gość niedzielny - wydanie poświęcone bł. rodzinie Ulmów.

Obraz rodziny Ulmów ze strony diecezji przemyskiej


dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2023-09-09 05:18

KOMUNIKAT

Moi Drodzy!
W dniu 8 września będziemy przeżywali święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny. Jak zawsze jest to dla nas okazja do zawierzenia bogactwa naszego życia i
tajemnic naszej wiary Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej, ale także czas refleksji
nad darem ludzkiego życia, tak wyjątkowo objawionym poprzez narodziny dziecka.
Święty Jan Paweł II wielokrotnie apelował o poszanowanie ludzkiego życia od
jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci. W swojej encyklice Evangelium vitae
(Ewangelia życia), ogłoszonej 25 marca 1995 roku potwierdził, że dokument ten ma:
„być stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem wartości ludzkiego życia i jego
nienaruszalności, a zarazem żarliwym apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich
i do każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu ludzkiemu życiu! Tylko na
tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście (nr
5)!
Tak bardzo potrzeba nam potwierdzenia tej wrażliwości i umocnienia naszej
troski o życie, ale przede wszystkim odnowienia ufności wiary i pokornego wołania do
Boga o moc Jego błogosławieństwa w pielęgnowaniu Jego darów.
Niech święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny będzie w naszych
wspólnotach parafialnych czasem modlitwy dziękczynnej za dar życia, ale także
pokornej prośby o umocnienie wszelkich starań zmierzających do poszanowania i
godnego życia. Proszę, aby tego dnia po głównej Mszy Świętej było sprawowane
nabożeństwo adoracyjne i w modlitwie różańcowej przez wstawiennictwu Matki Bożej
były zawierzone mocy łaski Bożej wszelkie intencje ludzkiego życia.

Wasz biskup Marek

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2023-09-04 08:56
zdjecie

Ogłoszenia 3.09.2023

1. Z dniem 31 sierpnia Pani mgr Dorota Lasota zakończyła 30- letnią pracę katechetyczną w naszej szkole. W imieniu parafian składam serdeczne podziękowanie za włożony trud katolickiego wychowania dzieci i życzę wszelkiego błogosławieństwa. Od 1 września misję nauczania religii ksiądz biskup Marek Solarczyk powierzył Pani mgr Halinie Szymańskiej. Życzymy mocy Ducha Świętego w tej piej ale i trudnej posłudze.
2. Jutro o godz. 8.00 msza św. o błogosławieństwo Boże na nowy rok szkolny i katechetyczny. O 7.30 zapraszam dzieci do spowiedzi św. aby z czystym sercem przyjąć Komunię Świętą.
3. I Czwartek miesiąca, dzień szczególnej modlitwy o powołania do służy Bożej w Kościele.
4. W czwartek, 7 września o godz. 8.00 wyjazd pielgrzymki na Jasna Górę z parkingu kościelnego. Jest to pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych, ale z rodzicami jest ich tylko 20 osób, zostaje więc 30 miejsc . Koszt 50 zł. Serdecznie zapraszam.
5. W piątek święto Narodzenia NMP, poświęcenie ziarna do nowego zasiewu.
6. Dziękuję za ofiary: a/ze Smykowa -100,b/ z Kościelnej -250, c/ z Czermna- Kolonii- 100,d/ od chorych – 340, e/ NN – 100.f/ Ofiara na pomoc dla Słowenii – 650 zł.
7. Zgodnie z postanowieniem II Synodu Diecezji Radomskiej w każdej Parafii powinna być ustanowiona Parafialna Rada Ekonomiczna i Parafialna Rada Duszpasterska. Szczegóły w gablocie.
8. Na stoliku są do nabycia książki” Rodzina Ulmów, droga do świętości”- cena -15 zł. 10 września odbędzie się beatyfikacja tej rodziny.
9. Solenizantom jubilatom i Wam moi Drodzy życzę wszelkiego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2023-09-04 08:56

Archiwum ogłoszeń

^^Do góry