Ogłoszenia parafialne


Ks. Proboszcz ze Skotnik organizuje pielgrzymkę do Sanktuariów: Strachocina i Markowej 18.05.2024 /sobota/. To są miejsca związane ze świętym Andrzejem Bobolą /patronem Polski/ oraz z bł. Rodziną Ulmów. Koszt: 130zł. Wyjazd o 6.00 ze Skotnik.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2024-04-13 10:50
zdjecie

W nawiązaniu do opublikowanego wczoraj Stanowiska ws. poszanowania
życia ludzkiego w fazie prenatalnej i w związku z toczącą się debatą nad polskim
ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym,
zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej
modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich
kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji.
Abp Tadeusz Wojda

1. Taca z przyszłej niedzieli na Wyższe seminarium Duchowne.
2. Dziękuję P. Stanisławowi Kołodyńskiemu za montaż płytek marmurowych.
3. Dziękuję za ofiary złożone do puszki : Jałmużna” na działalność Fundacji Małych Stópek – 582 zł.
4. Dziękuję za ofiary na prace: a/ NN- 200, 150, 400, b/rodzina z Kolejowej – 2000, c/ z Osnowy – 850, d/z Kościelnej – 700, e/ z Czermna Kolonii- 300, f/ z Gustawowa – 300, g/ z Pikul – 400, h/ ze Stanisławowa – 100, i/ z Wąsosza – 400. Bóg zapłać za ofiarność , zapłaciłem Wykonawcy drugą ratę w wysokości 50 tys. zł, zbieramy na III na koniec maja 23 tysiące.
5. Peregrynacja relikwii Rodziny Ulmów – najbliżej nas będzie w Paradyżu 1 maja od godz.7.00 do 18 .00.
6. Na stoliku są wyłożone albumy na prezenty np. komunijne „ Sanktuaria Polskie , cena – 80 zł i „Pójdźmy za Jezusem- cena – 35 zł. Mogę też zamówić książkę , a zarazem modlitewnik; "Fatima , jedyny ratunek dla świata. cena 25 zł, format 21x14 cm, str. 179.
7. Solenizantom i jubilatom i Wam moi Drodzy życzę wszelkiego błogosławieństwa Bożego .Szczęść Boże. Święty Michale Archaniele..

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2024-04-13 04:39


https://sychar.org/
Każde małżeństwo jest do uratowania. Wspólnota pomagająca w rozwiązywaniu trudności małżeńskich.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2024-04-09 20:28
zdjecie

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, 7 kwietnia 2024
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Jutro przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zachęcam do podjęcia tego dzieła. Na stoliku są deklaracje proszę je wypełnić i przynieść na mszę św. o godz.18.00.
2. W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, i rozpoczniemy Tydzień Biblijny.
3. Dziękuję za ofiary : a/chorzy- 400, b/ Kolonia- 400, c/Kościelna- 200, d/Osnowa – 200, e/Smyków- 100, d/Wąsosz- 50.e/NN- 3x100.
4. We wtorek rozpoczynają się prace montażowe ogrzewania kościoła i potrwają trzy dni. Do 20 kwietnia mamy zapłacić II ratę -50 tysięcy zł. Brakuje jeszcze 12 tys. Na 380 rozesłanych listów wróciło 96. Dziękuję tym, którzy złożyli ofiary i proszę pozostałych, aby nie zaniedbywali się wobec wspólnego dobra.
5. Niech Boże błogosławieństwo nas umacnia, abyśmy w naszym otoczeniu stawali się propagatorami szacunku dla każdego ludzkiego życia i byśmy potrafili tak jak Maryja odpowiadać Bogu TAK na Jego plany wobec nas…

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2024-04-06 10:19


Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski podczas marcowego posiedzenia podjęła problemy, które z całą ostrością ujawniły się po ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce.
W tym kontekście, w trudnym momencie dziejowym i w czasie trwającej „Nowenny w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego”, Rada zaapelowała o dalsze modlitwy w intencji Ojczyzny oraz o odpowiedzialne podejście do wyborów samorządowych.
Rada ds. Społecznych przypomina zasady, którymi powinien kierować się człowiek wierzący i odsyła do treści „Vademecum wyborczego katolika”, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji wyborczych. Są bowiem takie zasady, które stanowią fundament godziwego życia społecznego.
1. Uczestnictwo w wyborach
Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego” [1].
2. Znaczenie dobra wspólnego
Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość [2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej” [3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.
3. Wartości nie podlegające negocjacjom
W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy [4]. W konsekwencji katolicy:
a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej” [5];
b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci [7];
d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka” [8];
e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było” [9];
f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija” [10].
Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności” [11].
4. Uznanie demokratycznych wyborów
O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu” [12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.


Modlitwa za Ojczyznę
Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.
bp Marian Florczyk
Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych
Warszawa, dnia 22 marca 2024 r.


dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2024-04-04 19:27

Archiwum ogłoszeń

^^Do góry