Msze Święte
Aktualizacja z dnia:
2022-08-18
W dni powszechne:
 • poniedziałek, środa, piątek :17.00
  wtorek, czwartek, sobota : 7.30
  Spowiedź św. przed każdą Mszą sw.
W dni świąteczne:
 • 9.00 11.30 16.00 ( czerwiec-
  wrzesień o godz. 7.00 zamiast o 16.00, oraz Adwent)

  Spowiedź św. przed każdą Mszą sw.
Msze Święte
 • ŚRODA 10.08
  18.00 I + Władysławę Dąbrowską – chrześniaczki Doroty z rodz.
  II + Władysława 2 r. Jadwigę, Mariannę, Jana, Edwarda, Janusza
  Waszczyków
  Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
  18.30 I+ ks. Tadeusza Gębkę
  II + Magdalenę Chuda
  CZWARTEK 11.08

  7.00+ Józefa, Józefę Krzosów zm. Auguścików
  7.30 + Jana, Józefa, Krystynę Koniecznych, Stanisława Domańskiego,
  dziadków Koniecznych i Domańskich

  PIĄTEK 12.08
  18.00 + Władysława, Bronisławę, Stanisława Wołczyków, Mariannę,
  Bolesława, Jana Zenków, Ryszarda, Waldemara Koniecznych.
  18.30 + Marka Małeckiego –Wiktor

  SOBOTA 13.08

  17.00 ślub : Hubert Tomaszek – Magdalena Zenka

  18.00 nabożeństwo fatimskie ( intencje wspólne: min + Tadeusza,
  Danutę, Jana Malinowskich, błagalna za Piotra)

  NIEDZIELA 14.08

  7.00 + Mariannę Nowak – sąsiedzi

  9.00 o bł. Boże dla Kacpra i Szymona, i ich rodziców

  11.30 w intencji Parafian

  Wniebowzięcie NMP PONIEDZIAŁEK 15.08

  7.00 + Władysławę, Jana Wilkowskich ich rodziców i dziadków
  9.00 + Lucynę, Stanisława Baran, Anielę , Henryka Strychalskich,
  Mariannę, Stanisława , Teodozję, Kazimierza Resiaków

  11.30 w intencji Parafian oraz o bł. Boże dla strażaków
  Chrzest Tymona Zenka

  WTOREK 16.08
  18.00 + Zdzisława Kulczyka p
  18.30 + Kazimierę r. Wacława , Adama Dylewskich, zm. Dylewskich,
  Grochalów
  ŚRODA 17.08
  18.00 + Józefa, Jana, Józefę Krzosów, zm. z rodz.
  Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
  18.30 +Bronisławę Wolską – Danuta i Leszek Wojakowscy
  CZWARTEK 18.08
  7.00+ Irenę Michalską p1
  7.30 + Jadwigę Grudzień – Dorota z rodz.
  PIĄTEK 19.08
  18.00 + Paulinę r. Kazimierza Domańskich ich rodziców i rodzeństwo
  18.30 + Janinę Muskała RR
  SOBOTA 20.08

  7.00 +Stanisława, Irenę Baran, Bronisławę, Józefa Bernackich, Zofię
  Orman
  7.30 + Józefę, Ignacego Michalskich, Adelę, Stanisława, Mariana
  Domańskich


  NIEDZIELA 21.08

  7.00 + Cecylię Domańską – rodzina Kaszubów

  9.00 + Mariana Palusa – Maria Łuszczyńska z rodz.

  11.30 w intencji Parafian oraz o bł. Boże w 34 r. ślubu Wiktora i Bożeny
  Młynarczyków

  PONIEDZIAŁEK 22.08

  18.00 + Zdzisława Szczepańczyka
  18.30 + Władysławę Dąbrowską – sąsiedzi

  WTOREK 23.08
  7.00 + Edwarda Wrzeszcza p2
  7.30 + Stefana Słodczyka – Janina Pytlos z rodz.

  ŚRODA 24.08
  18.00 + Janinę Liszka p1
  Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
  18.30 +Stanisława Wilkowskiego p2

  CZWARTEK 25.08
  7.00+ Romana Plutę – c. Małgorzata z rodz.
  7.30 + Magdalenę Chuda – właściciele Piekarni

  NMP Częstochowskiej PIĄTEK 26.08
  18.00 + Paulinę, Józefa Dąbrowskich, zm z rodz. Dąbrowskich
  18.40 + Sabinę, Stefana Kwiecińskich, zm. z rodz. Kwiecińskich,
  Pawlików

  SOBOTA 27.08

  7.00 +Władysławę Szopińską – Stanisław Cieślik z rodz.
  7.30 + Jana Wolskiego p2

  15.00 chrzest Neli Estery Szymczyk


  NIEDZIELA 28.08

  7.00 + Jana Domańskiego

  9.00 + Ryszarda Nyzię – szwagierka Teodozja z rodz.

  11.30 w intencji Parafian

  PONIEDZIAŁEK 29.08

  18.00 + Irenę Michalską – pracownicy Polstar i Kontrade
  18.30 + Teresę Stańczyk - wnuczka Kinga z mężem

  WTOREK 30.08
  7.00 + Stanisława r. Helenę, Krystynę, Jana, Agnieszkę, Annę Nyziów, zm
  z rodz. Resiaków, Urbanów, Magdziarzów
  7.30 + Jana Michalskiego - siostrzeniece

  ŚRODA 31.08
  18.00 + Stanisławę Wołczyk - Renata i Paweł Sochaccy
  Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
  18.30 +Mirosława Chudy – Firma InPost

  CZWARTEK 01.09
  7.00+ Bronisława Dąbrowskiego.
  8.00 msza św. o bł. Boże na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego

  PIĄTEK 02.09
  18.00 I + Edwarda Bużowicza p8
  II + Stefana, Rozalię Słodczyków, Helenę, Marka , Zdzisława,
  Tomasza Pawlików, dz. Pawlików, Zganiaczów
  18.30 + I Bogusławę Waszczyk p
  II + Henrykę Konieczną – Haliny i Michała Bieleckich z rodz.

  SOBOTA 03.09

  7.00 + Romana Barana p3
  18.00 wieczernik maryjny


  NIEDZIELA 04.09

  7.00 + Ignacego r. Reginę Koniecznych

  9.00 + Mieczysława Nowaka 5 r., zm. Nowaków, Zganiaczów

  11.30 w intencji Parafian

^^Do góry