Ogłoszenia parafialne
zdjecie

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 26 grudnia 2021
SŁOWO BISKUPA RADOMSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2021

Moi Drodzy!
Tajemnica Bożego Narodzenia odkrywa przed nami piękno Miłości Boga, która jest ofiarowana człowiekowi.
Macierzyńskie oddanie Maryi i poświęcenie świętego Józefa, niech staną się źródłem umocnienia osobistej więzi z Bogiem każdego z nas i wypełnią nasze rodziny miłością, dobrocią i pokojem.
Wspólne wsłuchanie się pasterzy w głos anioła i wiara w działanie mocy Boga, niech zjednoczą nasze wspólnoty parafialne i wiernych całej diecezji radomskiej w modlitewnej wierności, apostolskim zaangażowaniu i już podejmowanych licznych dziełach miłosierdzia.
Wytrwałość mędrców ze Wschodu i ich ofiarność wobec nowonarodzonego Zbawiciela, niech będzie dla nas wszystkich źródłem świadectwa o Bogu
oraz umocnieniem nadziei w trudnym czasie pandemii i życiowych wyzwaniach.
Niech wypełnią się w nas słowa błogosławionego Kardynała Stefana Wy-szyńskiego: „Słowo Ciałem się stało... Niechże w Boże Narodzenie każde szla-chetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogo-sławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi”.

Wasz biskup Marek

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty. Obrzęd błogosławieństwa wina podczas pierwszej Mszy Świętej.
2. We wtorek, 28 grudnia, przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków. Tego dnia będziemy się modlić szczególnie za dzieci nienarodzone oraz niemowlęta.
3. W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne po Mszy Świętej o godz. 15.00. Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny.
4. W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Przypominam, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca.
5. Serdeczne podziękowania składam Zespołowi Dekoracyjnemu za świąteczne przygotowanie kościoła. P. Beacie za dekoracje na parapety okienne. Dziękuję za ofiary na nasze prace : a/ Kościelna, Cmentarna -500, b/ Osnowa -300, c/Smyków-250, d/Gustawów – 400, e/Stanisławów- 70, f/ Szreniawa-100. Taca na ogrzewanie kościoła 1500 zł.
6. Przypominam, że można jeszcze pobrać skierowania z opieki społecznej na paczki żywnościowe.
7. Zachęcamy do nabycia ciekawego, świąteczno-noworocznego wydania „Gościa Niedzielnego” z cennym dodatkiem, którym jest płyta CD z czterema Ewangeliami z serii Biblia Audio. To pierwsza z dwunastu płyt, kolejne będą raz w miesiącu w 2022 r. dołączane do „Gościa”. Świąteczny „Gość Niedzielny” o powiększonej objętości kosztuje 10 zł. Na stoliku są kalendarze w cenie 3 zł.
8. Kolędę planuję od 10 stycznia.
9. Polecam Małego Gościa niedzielnego z kolędami Arki Noego do ściągnięcia na swój nośnik.
Dyspensa
Mając na uwadze, że przypadający na piątek 31 grudnia br. sprzyja organizowaniu rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tego dnia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie
z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Radomskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Jednocześnie korzystających z dyspensy zobowiązuję do modlitwy
w intencjach wyznaczonych przez Papieża Franciszka oraz podjęcia dzieła miło-sierdzia, szczególnie w wymiarze jałmużny dla potrzebujących.

† Marek Solarczyk
Biskup Radomski
dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2021-12-23 14:26
zdjecie

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 19 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny postny charakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania w naszych małych wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie także o tych, których w tym roku przy stole wigilijnym zabraknie.
2. Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą o północy, zwaną Pasterką. Taca z Pasterki na Fundusz Życia. Pozostałe Msze Święte w dzień Narodzenia Pańskiego o godz.9.00 i 11.30
3. W najbliższą niedzielę, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. O 11.30 błogosławieństwo małych dzieci i kobiet w stanie błogosławionym oraz odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Taca Na KUL.
3A Jeśli są chorzy do odwiedzenia (poza pierwszopiątkowymi) to proszę zgłosić , to we wtorek od godz. 9.00 przyjadę z sakramentami.
4. Dziękuję za ofiary: a/ Kościelna -400.b/ Osnowa- 550,c/Kolejowa -300. d/Stanisłąwów-200,e/ Wąsosz-300.
5. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” płyta z kolędami w zachwycającym wykonaniu polskich karmelitanek z Islandii. Siostry nagrały ją specjalnie dla czytelników „Gościa”. Kalendarze ze św. Janem Pawłem II i bł. kard. Stefanem Wyszyńskim w cenie 3 zł.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę otwartości na przychodzącego Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków.
7. W związku z pożarem stodoły rodziny Stanisławskim proszę o darowanie im siana lub słomy dla karmienia zwierząt


dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2021-12-18 10:40
zdjecie

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 12 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.
2. Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka.
3. Dziękuję za ofiary:1/ na Kościoły Wschodnie- 380 zł, 1/na nasze prace: a/Kościelna – 200,b/ Osnowa-200, c/Kolonia- 200,d/Wąsosz-150, e/ Smyków-200,f/Gustawów- 100,g/ Czermno Kolonia u P. Kołodyńskiej -100
4. W środę 15 grudnia dzień spowiedzi św.: 9.20-10.00 i 16.15-17.00
5. W przyszłą niedzielę taca na ogrzewanie kościoła, zaś o godz. 9.00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
6. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz kalendarze.
7. W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 13 grudnia – Święta Łucja (ok. 281-304), dziewica i
męczennica;
- wtorek, 14 grudnia - Święty Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita,
mistyk i doktor Kościoła.
8. Zachęcam do zaopatrzenia się w najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy między innymi o tym, na co na pewno nie należy czekać w Adwencie. Polecamy też kolejny odcinek adwentowej szkoły modlitwy – o Modlitwie Jezusowej.
9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę Bożej radości oraz doświadczenia tego, że Bóg jest z nami i nieustannie się o nas troszczy.
10. Zgodnie z oświadczeniem rzecznika Episkopatu nie ma instrumentów prawnych, aby w kościołach sprawdzać kto jest zaszczepiony lub nie. Ponadto rozporządzenie jest aktem prawnym niższej wagi niż Konstytucja RP oraz Umowa między Państwem a Kościołem (konkordat), tak więc ograniczenie liczby wiernych w kościele do 30 % jest nielegalne.dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2021-12-11 17:28


Filmik promujący akcje paczuszka dla maluszka
https://www.youtube.com/watch?v=4l7TBUh3ZOs

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2021-12-09 18:58
zdjecie

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 5 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Jutro, obchodzimy uroczystość odpustową Świętego Mikołaja, biskupa. Mimo dnia normalnej pracy starajmy się uczestniczyć we mszy św. To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie życzliwości i dobroci wobec wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących. Stąd przypominam o akcji pomocowej „Paczuszka dla maluszka”, pomocy dla kobiet w sytuacji kryzysu materialnego, a oczekujących na narodzenie dziecka. Paczki dostarczamy na plebanie do IV niedziela adwentu. Można też składać ofiary pieniężne do kopert z napisem paczuszka , to ja wyślę na koto Fundacji.
2. W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od samego początku. Przed roratami śpiewane są godzinki.
3. W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, opłatki oraz kalendarze w cenie 3 zł będą w przyszłą niedzielę.
4. Bóg zapłać za ofiary: a/Kościelna, Cmentarna, Pikulska- 1600, b/ Osnowa- 1100, c/Czermno Kolonia( Kolejowa, Zasadzie ) - 2600, d/Wąsosz – 550, e/Smyków – 300,f/Dobry Widok -100, g/od chorych -150.
5. Od początku roku za śmieci cmentarne zapłaciliśmy – 6380 zł. To jest szaleństwo, czas ,aby się ograniczyć w sztucznych wieńcach i lampkach, zwłaszcza przy pogrzebie zamawiać wieńce ze świerczyny.
6. Jest pięciu mężczyzn do odmawiania różańca , każdy otrzyma dzisiaj jedna tajemnice do modlitwy przez cały grudzień. Zachęcam jeszcze innych. Nie możemy tylko biadolić nad odwracaniem się od Boga i Kościoła młodych , ale trzeba walczyć z różańcem. Tegoroczne badania wykazały, że tylko 23 % młodych uczęszcza na mszę św.
7. W przyszłą niedziele będą adwentowe nauki rekolekcyjne, a 15 grudnia dzień spowiedzi z naukami.
8. Zachęcamy do zaopatrzenia się w najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, w którym szczególnie polecamy adwentową szkołę modlitwy oraz drugą już rekolekcyjną medytację – o oczekiwaniu na Mesjasza, który przychodzi jako Przedwieczny Ojciec.
9. 8 grudnia zakończymy Rok św. Józefa

10. Wszystkich parafianom i gościom, a szczególnie solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas wielkie rzeczy, oraz opieki Niepokalanej.

dodał: ks. Jerzy Rozmysłowski
dnia: 2021-12-04 10:45

Archiwum ogłoszeń

^^Do góry